Hvem bør få kulturlandskapsprisen 2022?

Kjenner du til noen som gjør en positiv innsats for kulturlandskapet i vår region? Regionkontor landbruk ønsker å få innmeldt kandidater til kulturlandskapsprisen for 2022. Frist for å melde inn kandidater er 12. august 2022.

Årsmelding 2021

Les Årsmelding 2021 fra Regionkontor landbruk. Du kan oppdatere deg på kontorets arbeidsområder innen skogbruk, jordbruk, miljø og kulturminnevern, og prosjekter gjennomført i 2021.