Landbrukskontoret for Lørenskog, Oslo og Rælingen kommuner

Regionkontor Landbruk flytter fra Lillestrøm til Lørenskog. Regionkontor Landbruk vil fra 1. januar 2020 være på plass i Lørenskog hus (kulturhus) på Skårer. Regionkontoret vil være et felles landbrukskontor for Oslo, Lørenskog og Rælingen. På grunn av flytting vil det være redusert tilgjengelighet i desember, og nye saker vil ikke bli behandlet før etter nyttår. […]

Landbrukskontoret for Nittedal kommune

Landbrukskontoret for Nittedal har vært administrert av Regionkontor Landbruk i Lillestrøm. Fra 1. januar 2020 vil Landbrukskontoret for Hadeland med kontor i Gran rådhus på Jaren overta som landbrukskontor for Nittedal. På grunn av flytting vil det være redusert tilgjengelighet i desember, og nye saker vil ikke bli behandlet før etter nyttår. Fra nyttår har […]

Landbrukskontoret i Lillestrøm kommune

Landbrukskontorene i Sørum, Fet og Skedsmo blir til ett. Det er vedtatt at Landbrukskontoret i Lillestrøm kommune skal lokaliseres på Sørumsand. Den nye enheten vil være på plass i 2. etg i Vektergården fra uke 49. Det vil være redusert tilgjengelighet denne uka grunnet flyttingen. Fra 9. desember finner du oss i Sørumsandveien 77, 1920 Sørumsand. Vårt […]

Bondens Marked prisvinner i Oslo 2019

Bygdeutviklingsprisen for Oslo ble torsdag 7. november delt ut til Bondens Marked Oslo av Innovasjon Norge. Utdelingen skjedde i Oslo Rådhus med varaordfører Kamzy Gunaratnam tilstede. Bondens marked Oslo har siden 2003 drevet handel med varer hvor produsentene selv står ved salgsstedet. Styreleder Anne Karin Bøhn mottok prisen på vegne av laget. I tillegg til priskomiteen […]

Beverkartlegging i Lillestrøm kommune

Ifølge den nye nasjonal forskrift om forvaltning av bever er det ikke lenger krav til godkjente vald eller fellingstillatelser for å kunne jakte bever. Beveren kan forvaltes på samme måte som småvilt. Den nye forskriften forutsetter imidlertid at kommunene vedtar en lokal beverforskrift der det stilles krav om at kommunen utarbeider mål for forvaltning av […]