Varsling ved flom og jordskredfare

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt

NVE har etablert en varslingstjeneste for flom- og skredvarsler, disse varslene blir presentert på på web-portalen www.varsom.no. Varsling av jordskredfare omfatter jordskred, flomskred, utglidninger og sørpeskred – ikke kvikkleireskred og steinsprang.

Ved alvorlige skred- og flomhendelser, ring NVEs beredskapstelefon 22 95 93 60.