Utlysning av fylkesinntrukne rentemidler i skogbruket for 2021

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Skogbruk

Organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider for å fremme interesse for – eller utvikling av – skogbruk kan søke om økonomisk støtte. Søknadsfrist er 1. desember 2020.


 

Det kan søkes om rentemidler fra skogfond for 2021 til konkrete prosjekter og tiltak til fremme av skogbruket.

Eksempler på hva det kan gis støtte til er:

  • Informasjonsmateriell
  • Veiledning
  • Opplæring
  • Undersøkelser
  • Fellesutgifter i sammenheng med skogfaglige arrangementer

Les hele saken og finn mal for søknad hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.