Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Tiltak for å hindre smitte av fugleinfluensa til tamfugl

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, bildekarusell, Jordbruk, Viltforvaltning

For å hindre smitte fra ville til tamme fugler har Mattilsynet innført portforbud for fjørfe i fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Oslo og Innlandet. Mattilsynet stanser også jakt og fangst på enkelte fugler i samme område.


Portforbud

Et portforbud vil si at alle tamfugler skal være innendørs eller under tak. Portforbudet gjelder også for økologisk fjørfe. Økologiregelverket tillater å hold fjørfe inne eller under tak i en begrenset periode på grunn av slike restriksjoner. Dette påvirker derfor ikke økologigodkjenningen av virksomheter eller statusen på produkter.

Konsekvensene ved eventuell smitte fra villfugl til fjørfe kan være svært alvorlige for fjørfenæringen, hobbyfjørfehold og arbeidet med bevaring av våre nasjonale fjørferaser. Det er derfor viktig med smitteforebyggende tiltak i både kommersielle fjørfehold og hobbyfjørfehold.

Jaktforbud

Mattilsynet har videre innført forbud mot jakt og fangst på enkelte fugler i Sør-Norge, for å hindre smitte til tamme fugler. Vi må unngå å forstyrre fuglene unødvendig, slik at de flytter viruset mellom ulike områder.

Disse artene er nå forbudt å jakte:

 • storskarv
 • kråke
 • skjære
 • ravn
 • brunnakke
 • grågås
 • kanadagås
 • knoppand
 • kortnebbgås
 • krikkand
 • kvinand
 • laksand
 • mandarinand
 • siland
 • stivhaleand
 • stokkand
 • stripegås
 • svartand
 • toppand
 • ærfugl

Lav smitterisiko for mennesker

Fugleinfluensaen som nå påvises er først og fremst en risiko for fugler, og ikke for mennesker. Risikoen for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav.

 

For mer info, gå til Mattilsynet.

 

kilde: Mattilsynet, Fylkesmannen i Oslo og Viken