Tilskudd til naturforvaltningstiltak – søknadsfrist 15. januar

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt

Det er mulighet å søke Fylkesmannen om tilskudd til en rekke naturforvaltningstiltak med søknadsfrist 15. januar. Det gis blant annet tilskudd til truede arter, truede naturtyper, tiltak mot fremmede arter, forebyggende og konfliktdempende tiltak mht rovvilt.

Se brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus for mer informasjon.