Innlegg tagget med ‘ulv’

Tilskudd til konfliktdempende tiltak mot ulveproblematikken i Lørenskog

Lørenskog kommunen utlyser midler til enkeltpersoner eller organisasjoner i kommunen som har konfliktdempende aktiviteter eller en idé rettet mot ulveproblematikken. Lørenskog kommune har mottatt kr 958 000 i tilskudd fra Miljødirektoratet, fordi deler av et ulverevir er innenfor kommunens grenser. Formålet med ordningen er å bidra til konfliktdemping. Lørenskog kommune har vedtatt at kr 750 […]