Innlegg tagget med ‘tilskudd’

Søknadsfrist UKL i Oslo

Grunneiere og drivere innenfor UKL-Nordmarksplasser og UKL-Sørkedalen i Oslo, organisasjoner, kommunen og andre som bidrar til å nå målene i forvaltningsplanene og skjøtselsplanene, kan søke om UKL-tilskudd. Søknadsfristen er 15.03.2022. Søknaden sendes inn digitalt med innlogging via Altinn. Klikk her for UKL-søknadskjema For mer info se Veileder Utvalgte kulturlandskap i Oslo 2022 Her kan du […]

Tilskudd til konfliktdempende tiltak mot ulveproblematikken i Lørenskog

Lørenskog kommunen utlyser midler til enkeltpersoner eller organisasjoner i kommunen som har konfliktdempende aktiviteter eller en idé rettet mot ulveproblematikken. Lørenskog kommune har mottatt kr 958 000 i tilskudd fra Miljødirektoratet, fordi deler av et ulverevir er innenfor kommunens grenser. Formålet med ordningen er å bidra til konfliktdemping. Lørenskog kommune har vedtatt at kr 750 […]

Tilskudd innen naturforvaltning og friluftsliv

For å stimulere til at privatpersoner, frivillige organisasjoner, private virksomheter, kommuner og andre aktører kan bidra til å bedre miljøtilstanden i Norge, gis det årlig tilskudd til en rekke formål innen naturforvaltning og friluftsliv. Søknadsfristen er 15. januar 2021. Fylkesmannen gir informasjon og veiledning om flere av ordningene, og behandler søknader på vegne av Miljødirektoratet. […]

Skogkulturprosjektet 2021

Regionkontor landbruk (RKL) ønsker å øke investeringslysten i ungskogpleie blant skogeiere. Ungskogpleieaktiviteten skal økes gjennom kartlegging av behovet og kontakt med skogeiere. Prosjektet vil stimulere og oppfordre den enkelte skogeier til større aktivitet i egen skog med høyt fokus på økt ungskogpleie til rett tid.