Innlegg tagget med ‘produsentnummer’

Slik får du opprettet produsentnummer

Dersom du har behov for produsentnummer i kommunene Lørenskog, Oslo eller Rælingen må du ta kontakt med oss på Regionkontor landbruk. Vi trenger da noe basisinformasjon for å kunne opprette et produsentnummer, ved å lage en driftstilknytning mellom din virksomhet og eiendommen hvor virksomheten drives.