Innlegg tagget med ‘ny bonde’

Mentorordningen i landbruket for nye bønder

Er du ny bonde kan du søke om å få delta i mentorordningen til Norsk Landbruksrådgiving. Mentorordningen i landbruket innebær at du som ny bonde gjør en formell avtale med en erfaren kollega om å være diskusjonspartner i driften gjennom ett år. Tilbudet omfatter alle produksjoner, også Inn på tunet, lokal foredling med mer. For […]