Innlegg tagget med ‘kulturlandskap’

Hvem bør få kulturlandskapsprisen 2021?

Kjenner du til noen som gjør en positiv innsats for kulturlandskapet i vår region? Regionkontor landbruk ønsker å få innmeldt kandidater til kulturlandskapsprisen for 2021. Frist for å melde inn kandidater er 20. juni 2021.