Innlegg tagget med ‘klima og miljømidler’

Landbrukets klima- og miljømidler 2022

Klima- og miljøprogrammet (KMP) gir prosjektstøtte til praktisk rettet kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak innen klimatilpasning, klimagassutslipp, jord, naturmangfold/kulturminner i kulturlandskapet og til forurensning til vann, jord og luft. Statsforvalteren i Oslo og Viken har i 2022 en total ramme på kr 1 450 000,- Hvem kan søke? landbruksforetak eller andre bedrifter kommuner fag- eller næringsorganisasjoner […]