Innlegg tagget med ‘drenerinstilskudd’

Supplerende dreneringstilskudd i Lørenskog

Lørenskog kommune har i vedtak om tiltaksstrategiene (KS 019/21) sagt at det skal opprettes et fond for drenering i Lørenskog. Landbrukskontoret har stående 100 000 kr fra blant annet eldre miljøprosjekter i Lørenskog og fond. Disse blir tildelt som suplerende tilskudd til statens eksisterende dreneringstilskudd. Tilbudet om supplerende dreneringstilskudd gjelder kun i år. Hvorfor supplerende […]