Innlegg tagget med ‘drenering’

Søknadsfrist SMIL- og dreneringstilskudd

Søknadsfristen for SMIL- og dreneringsmidler er 15. mars 2022 Søknadene skal sendes inn digitalt med innlogging via Altinn. SMIL-tilskudd elektronisk søknad Dreneringstilskudd elektronisk søknad Mer info: Veileder SMIL og drenering 2022 Her er en video som viser deg steg for steg hvordan den elektroniske søknaden skal fylles ut: Instruksjonsfilm for søker

Tilskudd til drenering av jordbruksjord – elektronisk søknad fra 2019

God drenering er viktig blant annet for tidlig jordarbeiding, god vekst og utnyttelse av næringsstoffer, redusert jordpakking, fremkommelighet og gode høsteforhold. Formålet med tilskudd til drenering av jordbruksjord er å bedre kvaliteten på grøftene for å øke produktiviteten på arealene. Det er også et mål å redusere risiko for erosjon og overflateavrenning til vassdrag.