Innlegg tagget med ‘bed & breakfast’

Fagseminar – Hvordan formidle gårdshistorie og kulturminner?

Kulturminnebønder på Romerike inviterer til fortellerseminar lørdag 14. oktober. Dette er et seminar som er en mulighet for å lære hvordan man framtrer. Her vises verktøy og virkemidler til å formidle gardshistorie og kulturminner og gi inspirasjon til å ta i bruk nye presentasjonsformer. Landbrukskontoret anbefaler særlig seminaret som en forlengelse av prosjektet Bed and […]