Innlegg tagget med ‘årsmelding’

Det hendte så mangt – Årsmelding 2020

Landbrukskontoret har laget en ny årsmelding. I den kan du lese om det varierte i landbruk, skogbruksinnsats, jordbruksinnsats, miljø og kulturminnevern, og prosjekter gjennomført i 2020.

Årsmelding 2019

Landbruket i våre by- og bynære kommuner produserer mat og goder for folk flest. De skjøtter den flotte jorda og skogsområdene til glede nå og for generasjoner framover. I årsmeldinga kan en lese om hvor mye og hvor langt om landbruket i våre tre kommuner, og om de prosjektene som Regionkontor landbruk gjennomførte.