Strengere regler for bruk av plantevernmidler fra 1. juni 2015

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Jordbruk

Fra 1. juni 2015 trådde ny forskrift om plantevernmidler i kraft. Det er krav til alle at man først skal vurdere andre metoder enn kjemiske plantevernmidler for bekjempelse av ugras, sopp og lignende. 

Mattilsynet melder at det er strengere krav til journalføring for yrkesbrukere, og sprøyting med kjemiske plantevernmidler skal ikke være et ukritisk førstevalg. Brukere av yrkespreparater skal sette seg inn i og anvende de generelle prinsippene for integrert plantevern. Når det benyttes yrkespreparater skal det føres journal hvor det fremgår hvilke vurderinger som er gjort, eventuelle prinsipper som er anvendt, og en begrunnelse for valgene som er tatt. For mer informasjon om regelendringene se hjemmesidene til Mattilsynet.

Forskriften finnes på LOVDATA.