Søknader til Innovasjon Norge

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Jordbruk, Landskap og Næring

Søknader om etablererstipend, tilskudd og lån skjer via Innovasjon Norge sine hjemmesider. Landbrukskontoret er 1. linjetjeneste slik at alle søknader rutes til landbrukskontoret for behandling. Denne behandlingen innebærer at det blir et ytterligere kontakt med søker om noe skulle være uavklart i søknaden. Det er også her viktig at alle papirer følger med søknaden fordi Innovasjon Norge vil kunne returnere hele søknaden om ikke søknaden er fullstendig. Som grunnlag for alle søknader er Retningslinjer for bruk av bedriftsrettede virkemidler på landbrukssektoren.( https://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/Tjenester/regionalt/oslo-akershus-og-ostfold/).

I de senere år har Innovasjon Norge bedt om at alle søknader må skje innen 1. desember (til kommunen) og 1. februar til Innovasjon Norge. Dette gjelder først og fremst tradisjonelt landbruk. For de øvrige søknadene er det prinsippet om første mann til mølla. Derfor gis også en frist generelt til alle søknader, men en kan komme med søknader senere på året om det er ledige midler.

Det er mulig å få en prat med landbrukskontoret om sine vurderinger og ønsker før en setter i gang søknadsprosessen. Landbrukskontoret er i nær kontakt med Innovasjon Norge for evt kommentarer. Dette gjelder plan- og bygningsetaten i kommunen.

Velkommen!