Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Søknad om produksjonstilskudd – frist 15. mars

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Jordbruk

Husdyrprodusenter skal sende søknad om produksjonstilskudd i del 1 av søknaden, med søknadsfrist 15. mars.

Du søker elektronisk via altinn.

For å være berettiget å søke produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid må foretaket fylle visse vilkår:

  • være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund innen søknadsfristen (dvs. ha organisasjonsnummer)
  • drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer

Hva er det du skal registrere og søke tilskudd for i mars?

I søknaden med søknadsfrist 15. mars, skal du registrere antall husdyr du disponerer 1. mars. Registreringen du gjør gir grunnlag for utmåling av husdyrtilskudd, tilskudd til økologisk husdyrproduksjon, driftstilskudd til melkeproduksjon og til spesialisert kjøttfeproduksjon. I tillegg tas dyretallet per 1. mars med i grunnlag for avløsertilskudd og tilskudd for grovfôrareal, som har søknadsfrist 15. oktober.

Ta kontakt med landbrukskontoret hvis du har spørsmål til søknad om produksjonstilskudd