Snøbrekkskader – registrering hos NIBIO

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Skogbruk

Foto: Ragnar Våga Pedersen

Oppfordring fra NIBIO:

Stormen «Frank» har gjort betydelige skader på skog i flere områder på Østlandet og i Nord-Norge. Snøtunge trær er ekstra sårbare når vinden plutselig øker i styrke. Mye av skadene er fra de siste to dagene, men noe er også fra tidligere i vinter.

– For å dokumentere skadeomfanget trenger vi hjelp fra publikum, forteller Solberg. Han oppfordrer skogfolket til å registrere snø- og vindskader på nettstedet Skogskader.no. Her kan man i løpet av noen få minutter legge inn en rapport med kartfestet skadested som et punkt eller et område. Dette legges direkte inn på kart.

Regionkontor landbruk oppfordrer skogeiere i våre kommuner om å ta seg en tur ut i skogen og få oversikt over skadeomfanget. Dårlig skoghygiene kan føre til økte skogskader og forringelse av tømmervirke, som f.eks. økt angrep av barkbiller og økt råte i skogbestand.

Les hele saken på NIBIOs hjemmesider og hvordan du registrerer skadene.