Unngå bål- og bråtebrenning

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, bildekarusell, Jordbruk, Skogbruk

På grunn av en snøfattig vinter, og varmt vær den siste tiden er det nå stor skog- og gressbrannfare. Det er i tillegg rapportert om stor trafikk i Marka. Nedre Romerike Brann og Redningsvesen IKS oppfordrer sterkt om å unngå bål- og bråtebrenning, selv om det ordinære bålforbudet ikke trer i kraft før 15. april. Faste grill- og bålplasser som er godkjente av brannvesenet kan fremdeles anvendes. Dette gjelder primært for Lørenskog og Rælingen. Oslo brann- og redningsetat har ikke innført forbud, men ber folk være forsiktige med bruk av ild. 


Påsken

Det er forventet ekstra stor pågang i Marka i påsken. Det er bare flott at tur- og friluftslivet benyttes under disse tider, og folk må kose seg på tur. Derfor er det også viktig at det vises hensyn med bruk av ild. Det er store geografiske forskjeller i Marka, og det ligger fremdeles snø og er bløtt flere steder. Oppfordringen er å bruke faste bål- og grillplasser, og ikke fyre bål der det er tørt og når det er mye vind. Se brannvesenets hjemmesider.

Koronasituasjonen – unngå unødvendige utrykninger

Brannvesenet anmoder spesielt i disse tider med unngå unødvendige utrykninger, og ber folk respektere den reelle brannfaren. Brannvesenet har allerede færre på vakt i disse tider, og vil helst unngå at den ene utrykning til en bål- eller bråtebrann sørger for at hele vaktlaget blir smittet.

Du som grunneier

Ser du noen som opptrer uaktsomt med ild, meld straks fra til vedkommende  og varsle eventuelt politiet. Branner som eventuelt oppstår vil bli vurdert opp mot Forskrift om brannforebygging §3 Generelle krav til aktsomhet og vil eventuelt bli politianmeldt.

Benytt faste grill- og bålplasser.

Faste grill- og bålplasser som er godkjente av brannvesenet kan fremdeles anvendes. Se mer informasjon på nettsidene til Nedre Romerike Brann- og Redningsvesen angående anmodningen om å ikke fyre bål, og om godkjente bålplasser. Engangsgriller har også tidligere vært en kilde til flere branner.

Følg med på skogbrannindeksen

Følg med på værvarselet og skogbrannfare på yr.no, og følg også med på skogbrannindeksen. Det er viktig å ta alle forehåndsregler.