Foto: Ida Marie Gjersem

Returordning for landbruksplast

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Jordbruk

Returordningen for landbruksplast skal sikre at plasten blir samlet inn og gjenvunnet til det beste for miljøet. Plastfraksjonene som hentes inn fra landbruket er primært folie (rundballeplast) og PP-sekk (gjødsel- og såkornsekker). Plasten kan leveres gratis til lokale innsamlingsplasser over hele landet. I vårt distrikt er det Ragn-Sells Avdeling Gardermoen, telefon 22800800 og Stena Recycling på Frogner, telefon 63868600, som har mottak for landbruksplast. 

Ferdig sortert landbruksplast blir sendt til et av gjenvinningsanleggene Grønt Punkt Norge har avtale med. Grønt Punkt har laget en brosjyre med mer informasjon om returordningen for landbruksplast.