Rapport om Phytophthora i Sørkedalen – råd og tiltak for landbruksnæringen

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt

Phytophthora er en sopplignende sykdom som gjør skader på gråor og andre trær og busker. Denne sykdommen er påvist langs vassdraget i Sørkedalen.

Etter oppmoding fra arbeidsgruppa for utvalgte kulturlandskap (UKL) i Sørkedalen har RKL bestilt rapport fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). I rapporten kan du lese at  denne sykdommen har kommet gjennom import av prydplanter som blant annet rododendron og tuja og den kan spre seg dersom syke planter dumpes sammen med annet hageavfall i skogkanter eller ved vassdrag. Rapporten omhandler aktuelle tiltak som landbrukssektoren kan bidra med for å hindre videre spredning til usmitta områder, for eksempel ved å ha godt drenerte grasdekte belter inn mot den tredekte kantsonen av vassdrag, og ved å unngå flytting av Phytophthora-infiserte trær og jordmasser.

Rapport Phytophthora i Sørkedalen – råd og tiltak for landbruksnæringen