Jakttider i Lørenskog kommune

Lørenskog kommune følger de sentrale bestemmelsene som gjelder jakttid på hjortevilt. Følgende jakttider gjelder: Hjort 1. september – 23. desember Elg 25. september – 23. desember Rådyr 25. september – 23. desember Voksen rådyrbukk 10. august – 23. desember I Lørenskog er det ikke tillat å jakte på elg på lørdager og søndager. Jakt – og […]

Kurs i kompostering

Landbrukskontoret og urbane dyrkere inviterer til et kurs om levende matjord og teknikker for kompostering.

Fagdag om landbruksbygg i tre

Lær om mulighetene, byggemåter og økonomien med landbruksbygg i tre onsdag 28.oktober på Østre Romerike. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.

Hva er endret i RMP 2020?

For søknadsomgangen 2020 er det flere endringer for Regionalt miljøprogram i Oslo og Viken. Blant annet for ordningene; pollinerende soner, tilskudd til fangvekster og gras på arealer utsatt for flom og erosjon.

Jordprøver høsten 2020

Det er mulig å levere inn jordprøver til Regionkontor landbruk på Lørenskog hus, disse vil bli hentet og videresendt til eurofins for analyse. Etter avtale kan det lånes jordbor på Lørenskog hus, og vi leverer ut prøveesker og samleesker.

Husk søknadsfristen for vårplanting 2020

Søknadsfrist for ekstraordinært tilskudd til vårplanting 2020 er 1.september 2020. Dette gjelder skogeiere som selv har utført skogplantearbeid, eller som ikke har benyttet seg av skogeierandelslag eller sentrale aktører til plantearbeidet.