3Q-overvåking av fugler

Melding om feltarbeid og fuglekartlegging fra NIBIO: I forbindelse med programmet for tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap, det såkalte 3Q-programmet, skal Norsk institutt for bioøkonomi i løpet av året utføre feltarbeid i utvalgte områder i RKLs kommuner.

Det hendte så mangt – Årsmelding 2020

Landbrukskontoret har laget en ny årsmelding. I den kan du lese om det varierte i landbruk, skogbruksinnsats, jordbruksinnsats, miljø og kulturminnevern, og prosjekter gjennomført i 2020.