Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Portforbud for tamme fugler grunnet fugleinfluensa

Det er påvist høypatogen fugleinfluensa i Norge, Sverige, Danmark og flere land i Europa. For å hindre smitte fra ville til tamme fugler har Mattilsynet innført portforbud for fjørfe i hele Norge. Et portforbud vil si at alle tamfugler skal være innendørs eller eventuelt under tak.

Informasjon om ferdsel i skog og mark

I forbindelse med påske, fint vær og reiserestriksjoner forventes det økt bruk av marka i tiden fremover. Da er det viktig at alle brukere av marka følger de lover og regler som gjelder.