Økt fare for barkbilleangrep

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Skogbruk

NIBIO melder om at fangsten av barkbiller i 2020 fra kommunenes overvåkning er stor. Når mange biller svermer samtidig kan det bety økt risiko for at billene klarer å slå ut levende skog.

Har du mye vindfall eller tørkestresset skog på eiendommen din? Da er det grunn til å sette inn tiltak raskt for å begrense angrep av barkbiller.

Grantre angrepet av barkbille. Et karakteristisk kjennetegn på angrep er at det er synlige hauger med «mel» av bark på treets stamme og på bakken rundt. (Foto: Bjørn Økland, NIBIO)

Les mer hos Fylkesmannen i Oslo og Viken her.

Kontakt ditt skogandelslag eller tømmerkjøper for tiltak som hogst, eller kontakt skogbruksrådgiver Magnus Korsvold for rådgivning på tlf. 917 79 599 og e-post magnus.korsvold@regionkontorlandbruk.no.