Ny veileder for Regionalt miljøprogram i Oslo og Viken 2021

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Jordbruk

Den foreløpige veilederen for Regionalt miljøprogram (RMP) 2021 er klar, men med forbehold om endringer som følge av jordbruksforhandlingene.

Det er flere endringer for søknadsomgangen 2021:

  • Det er viktig å sette seg inn i de nye erosjonsrisikokartene for arealene man driver. Det er innført nye erosjonsrisikoklasser, og klassene kan ha endret seg på dine arealer.
  • Ordningen med tilskudd til soner for pollinerende insekter får en maksimal avgrensning på 5000 meter
  • Det kan bli innført et nytt tilskudd til klimarådgiving (blir avgjort i jordbruksforhandlingene)
  • Presiseringer for ordningene «gras på arealer utsatt for flom og erosjon» og «miljøavtale»

Besøk nettsiden til Statsforvalteren i Oslo og Viken for mer informasjon om RMP og lese siste oppdaterte versjon av veileder for Regionalt miljøprogram 2021.