Meld fra til kommunen ved mulig avlingssvikt

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Jordbruk

Tørken i mai og juni 2018 har gitt en vanskelig start på vekstsesongen mange steder med dårlig spiring og vekst. Meld fra til kommunen om du er i en situasjon med mulig avlingsskade.

Erstatning er betinget av at skaden meldes tidlig
For å få erstatning er det et krav om at du må gi melding til kommunen straks du blir klar over at skade har skjedd eller kan oppstå. Regelen er satt for at kommunen skal ha mulighet for å kontrollere at avlingsskaden er forårsaket av klima.

Gi en kort beskrivelse i meldingen av hva skaden gjelder, hvor stort areal som er omfattet av skade og hvor arealet ligger.

Foretaket har plikt til å begrense egne tap
For å få klimabetinget avlingsvikterstatning må prinsippene for god agronomi være fulgt. Dette innebærer blant annet:

  • Arealet må være tilsådd eller tilplantet også ved sen våronn
  • Art og sort skal være tilpasset normale klimatiske forhold
  • Arealet skal være godt drenert
  • Avlingen må høstes

Hvordan beregnes erstatning ved avlingssvikt?

Hele vekstsesongen sees under ett, og søknadsfrist er 31. oktober. Erstatning ved klimabetingede skader beregnes ved å sammen­ligne skadeårets avling med foretaket sin gjennomsnittsavling i de fem siste år. Forskjell i avling mellom skadeår og gjennomsnittsår må være større enn 30 prosent for å utløse erstatning. Et unntak fra denne bereg­ningsmodellen er nylig etablert i vekstgruppe grovfôr. For grovfôr sammenlignes skadeårets avling med fast­satte normavlinger per kommune, og ikke med søkers gjennomsnittsavling.

Mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratet nettside om erstatninger. Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Altinn.

Ta kontakt med kommunen dersom du trenger råd og hjelp.