Løsninger for renovering av lukkingsanlegg i landbruket

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt

Bioforsk har utarbeidet et nytt Bioforsk temaark med presentasjon av de største problemene ved eldre lukkingsanlegg og noen forslag til til løsninger for utbedringer. Spesielt i leirjordsområder og bakkeplanerte områder er det mange bekkelukkinger, hvor rørene er gamle og skjøtene ikke lenger er tette og det blir forskyvninger i rørgata. Hele artikkelen fra Bioforsk kan du lese her.