Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Kystgeita i Oslo

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Landskap og Næring

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Kystgeit.
Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Oslo sitt grønne kulturlandskap på øyene, ved kysten og i landbrukslandskapet er i ferd med å gro igjen. For å aktivt skjøtte landskapet og holde et tradisjonelt åpent kulturlandskap trengs det flere beitedyr. Kystgeita er en norsk geiterase som har vært holdt som «utegangergeit», lignende det mer kjente villsauholdet på Vestlandet, siden før 1700-tallet. Kan denne kritisk utryddingstruede geiterasen være med på å åpne landskapet vårt, og kan den bli del av spennende næringsutvikling av eksklusiv mat fra Oslo?

Oslo kommune, ved Regionkontor landbruk, har fått midler til er forprosjekt for å utrede mulighetene for skjøtsel av landskap med kystgeit og potensiell næringsutvikling for kystgeiter på menyen. Midler er gitt både fra Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fylkesgrensene er generelt sett stengt for flytting av sau og geiter av dyrehelsemessige årsaker. Det er i dag få bønder med storfe og småfe som beiter i landskapet i Oslo. Geiter har en helt spesiell beitepreferanse ved at de foretrekker urter og mer treaktigevekster som busker og unge trær. De spiser helt det mest næringsrike delen av disse plantene som knopper, løv og nye skudd, dette fører til et mer åpent landskap. Sambeiting mellom geiter og andre beitedyr vil kunne gi et landskap som minner mer om det vi kjenner fra midten av 1900-tallet. Visste du at det har vært geitehold i Oslo tidligere? Stedsnavn som Killingen, kjeholmen og geitholmen tyder på at det har vært holdt geiter på øyene i Indre-Oslofjord. Og ikke minst navn som Geitmyra på fastlandet.

Det skal i forprosjektet arrangeres to samlinger for prosjektets referansegruppe der vi også ønsker bønder og andre interesserte i Oslo velkommen. Den første samlingen blir 15. april kl. 17.30 i den gamle skolestua på Bogstad gård.

Her er det foreløpige programmet for første samling.

Neste samling er satt til å holdes 27.  mai på Bogstad gård.

Vi skal også arrangere en studietur til kystgeitas siste tradisjonelle utbredelsesområde, Stadtlandet og Selje kommune. Her skal vi besøke noen av de siste bøndene som aktivt holder denne rasen.

Mer informasjon om formålet med forprosjektet.

Det er stiftet et interesselag for Kystgeita, du kan lese mer om Kystgeitlaget her. Det er også for lengre tid tilbake utført kystgeiter fra Selje til Sørlandet, og du kan lese mer om Kystgeitene på Sørlandet her.

FNs mat- og landbruksorgan, FAO definerer husdyrraser med lav reproduksjon, slik som geiter, til å være kritisk utryddingstruet dersom antallet avlshunndyr er 300 eller færre. I dag antar man at det er omtrent 200 avlsgeiter av denne rasen igjen. Det er Norsk genressurssenter som er ansvarlig for å ivare ta avlsarbeidet for Kystgeita i Norge. Her kan du lese mer om bevaringen av rasen.

Kystgeita har hatt sitt naturlige ubredelsesområde på kysten av Vestlandet opp mot Trøndelagskysten. Denne formen for geitehold er dokumentert tilbake til 1700-tallet. Kystgeita har aldri blitt nyttet for melkeproduksjon, men til kjøttproduksjon. Kjeet går sammen med mora. Den tradisjonelle kjøttporduksjonen har vært med 2 – 5 år gamle kastratbukker. Disse har fått beite flere år og kjøttet får preg av viltsmak siden geitene spiser ulike planter og busker gjennom året. Geitekjøtt er svært magert, siden geitene i hovedsak lagrer fettreservene rundt innvollene, ikke i like stor grad rundt muskulaturen slik som sau. Mange blir overrasket første gang de spiser geitekjøtt over hvor mild smak kjøttet har.

Vi håper så mange som mulig har mulighet til å delta under samlingene våre! For påmelding ta kontakt med Regionkontor landbruk, prosjektleder Jonas Løvaas Gjerstad tlf: 66 93 20 36 jonas.gjerstad@regionkontorlandbruk.no

 

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Kystgeit.
Foto: Jonas Løvaas Gjerstad