Kulturlandskapsprisen for 2020 tildeles Anne Marie og Per Jahr fra Rælingen

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Jordbruk

Årets jury bestående av representanter fra landbruksnæringen og kommunene fra de tre samarbeidende kommuner har enstemmig valgt å tildele kulturlandskapsprisen for 2020 til Anne Marie og Per Jahr fra Rælingen.

Årets vinnere skiller seg fra de andre kandidatene ved at de skjøtter beiteområder på Fautøya og ravinebeiter på sin eiendom ved hjelp av sine dyr. Anne Marie og Per Jahr driver med melk og storfeproduksjon på sin gård i Rælingen kommune.  Området rundt deres gård er et historisk viktig kulturlandskap som har blitt holdt i hevd på denne måten i mange år.

Familien Jahr berømmes for bevaring av beiteområdene i naturreservatet Nordre Øyeren og ravinebeitene på sin eiendom på tradisjonell måte. Dyra på beitene er godt synlige for alle forbipasserende og dette er et flott eksempel som viser det gode samspillet mellom aktiv bruk av arealer og bevaring av biologiske verdier i et viktig kulturlandskap.

Kulturlandskapspris 2020

Utsikt fra gården til Anne Marie og Per Jahr mot naturreservatet Nordre Øyeren. Foto: Anne Marie Jahr

Kulturlandskapsprisen skal overrekkes til Anne Marie og Per Jahr på kommunestyremøte i Rælingen kommune i desember, med ordføreren til stede.