Prisutdeling

Kulturlandskapsprisen 2022 til Benterud

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, bildekarusell

Marianne og Fredrik Benterud fra Nordre Våler gård i Lørenskog fikk utdelt kulturlandskapsprisen 21. september 2022. Prisen ble delt ut i kommunestyremøtet, foran lokale politikere og representanter fra kommunens administrasjon.  Ordføreren Ragnhild Bergheim delte ut et diplom og en sjekk på 20 000 kr. 

Prisutdeling

Prisutdeling i kommunestyremøte. Fra venstre Ole Haug leder i Lørenskog Landbruksforening, ordfører Ragnhild Bergheim, Fredrik og Marianne Benterud prisvinnere og landbrukssjefen Knut Samseth. Foto: Ana Nilsen

Ole Haug, leder i Lørenskog landbruksforening gir blomsterbukett til prisvinneren Fredrik Benterud. Foto: Ana Nilsen

Årets jury bestående av representanter fra landbruksnæringen og de tre samarbeidskommunene har valgt å tildele Kulturlandskapsprisen 2022 til Fredrik og Marianne Benterud ved Nordre Våler gård, for deres mangeårige engasjement i å ta være på kulturlandskapet i Sørbygda i Lørenskog kommune.

Landbrukssjefen Knut Samseth overrekker vandreprisen, en snidel (ryddekniv). Foto: Ana Nilsen 

Fredrik og Marianne Benterud fra Nordre Våler gård driver med korn- og grasproduksjon. De leier jordbruksarealer fra 14 forskjellige eiere i Lørenskog og holder med det et ganske stort område i hevd. På gården har de en stor besetning av ammekyr og er én av få gårder i kommunen som fortsatt driver med husdyr. Familien Benterud eide opprinnelig Benterud gård, som ble solgt og området er nå bebygget. De måtte flytte driften til Nordre Våler. I de siste årene har familien Benterud gradvis utviklet husdyrbesetning på gården og har valgt å fortsette med dyrehold. Dyrene til Benterud går på beite og pleier kulturlandskapet i Sørbygda.

Kyr på beite Nordre Våler gård

Kyr på beite ved Nordre Våler gård, Sørbygda i Lørenskog. Foto: Ana Nilsen

Utdrag fra juryens begrunnelse:

  • Benterud har gjort en formidabel innsats i å bevare og synligjøre kulturlandskapet i Sørbygda.
  • Benterud har gjennomført bærekraftig skjøtsel ved å kombinere matproduksjon og aktiv skjøtsel av kulturlandskapet med bruk av kyr på beite.
  • Benterud har gjennom aktiv landbruksdrift bidratt til helhet og mangfold i kulturlandskapet og har stanset gjengroingen i Sørbygda.
  • Benterud har gjennomført miljøtiltak både innen kulturlandskap ved beiting, men også i forhold til forurensing til vann og luft. Disse er viktige ekstra innsats og dermed er familien Benterud et bra forbilde for andre bønder i Lørenskog.

Juryen mener at det er viktig å løfte frem den nye generasjonen av bønder som står på og viser at det er mulig å drive med matproduksjon i et område som er under byggepress slik som i Lørenskog. Marianne og Fredrik Benterud er en inspirasjon og et forbilde som viser at det er mulig å kombinere landbruksdrift med dyrevelferd og selvforsyning. Dyra på beitene er godt synlige for alle forbipasserende og dette er et flott eksempel for det gode samspillet mellom aktiv bruk av jordbruksarealer, landskapsopplevelser og bevaring av kulturlandskapet i Sørbygda.

Gratulerer med velfortjent kulturlandskapspris til familien Benterud fra Lørenskog!