Kulturlandskapsprisen 2021 til Hestejordene i Groruddalen

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt

 

Årets vinner av kulturlandskapsprisen fra de tre samarbeidende kommuner Lørenskog, Oslo og Rælingen er Hestejordene, et samarbeidsprosjekt mellom Sandås Vel, Lillomarkas Venner og Alna ridesenter i Oslo kommune.

Ordfører Marianne Borgen delte ut prisen den 17. oktober foran mange ildsjeler og innbyggere som kom innom for å feire Hestejordene ved Rødtvet med taler, kake og tømmerkjøring med hest i flott høstvær.

Elin Langsholt fra Lillomarkas Venner (t.v), Erik Anders Aurbakken fra Sandås Vel, Knut Samseth landbrukssjef, Torgeir Skovdahl fra Alna Ridesenter og Marianne Borgen ordføreren i Oslo kommune (t.h.)
Foto: Ana Nilsen

Juryen har i sin begrunnelse lagt vekt på at prosjektet Hestejordene oppfyller følgende kriterier:

  • Frivillige fra samarbeidsorganisasjonene har i mage år gjort en formidabel innsats i å bevare og synligjøre kulturlandskapet ved Hestejordene i Groruddalen.
  • Samarbeidsprosjektet har lagt til rette for bærekraftig skjøtsel, det vil si aktivt landbruk og drift av kulturlandskapet ved bruk av kyr og hester.
  • Prosjektet bidrar til økt tilgjengelighet for allmennheten til kulturlandskapet.
  • Deres arbeid har en læringseffekt om kulturlandskapet.

Hestejordene er et område i skogen mellom Rødtvet og Linderud i Oslo. Jordbruket i dette området tok slutt på 1960-tallet, da Rødtvet og Linderud ble bebygd. Sandås Vel og Lillomarkas Venner har siden 2001 holdt Hestejordene og skogen omkring i hevd for å beholde området attraktivt for lokalbefolkningen, samtidig som naturmangfold og kulturminner er ivaretatt. Det settes ut hester fra Alna ridesenter hver sommer for å begrense gjengroingen. Tidligere har det også gått kyr fra Nordre Lindeberg gård på disse beitene. Det går flere turveier rundt hestejordene hvor barnehager og barneskoleklasser er hyppige gjester. Hvert år arrangeres det turer som er åpne for alle, for eksempel fugleturer og nyttevekstturer.

Demonstrasjon av tømmerkjøring med hest ved Hestejordene
Foto. Ana Nilsen

Prosjektet Hestejordene berømmes for samarbeidet mellom organisasjonene og for bevaring av kulturlandskapet på beiteområdene i Groruddalen. Hver sesong legges det ned anslagsvis 250 dugnadstimer for rydding og tilrettelegging for beitedyr og turgåere. Dyra på beitene er godt synlige for alle forbipasserende og dette er et flott eksempel for det gode samspillet mellom aktiv bruk av jordbruksarealer, bevaring av biologiske verdier og tilgang for turgåere. Dugnadsarbeidet til Sandås Vel, Lillomarkas Venner og Alna ridesenteret har ført til at biomangfoldet har blitt bevart og til dels reetablert.

Kulturlandskapsprisen har som formål å berømme en spesiell innsats for kulturlandskapet i kommunene Rælingen, Lørenskog og Oslo. Prisen skal bidra til å synliggjøre innsats for skjøtsel av kulturlandskapet og stimulere til å ta være på kulturlandskapet gjennom gode eksempler. Prisen kan deles ut til en person, forening, gruppe eller bedrift som har gjort en spesiell innsats eller vist et spesielt engasjement for kulturlandskapet i regionen.

Artikkel i Groruddalen Avis