Informasjon om ferdsel i skog og mark

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt

I forbindelse med påske, fint vær og reiserestriksjoner forventes det økt bruk av marka i tiden fremover. Da er det viktig at alle brukere av marka følger de lover og regler som gjelder. Her er en liten oversikt:
 
✅ I utmark kan enhver ferdes til fots hele året når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.
 
✅ Enhver kan høste ville blomster, bær og sopp.
 
✅ Som hovedregel kan du sanke kvister og greiner, så lenge materialene er døde og tørre.
 
✅ Kommunens godkjente bålplasser kan benyttes hele året, så fremt det ikke er spesielle forhold som gjør all bruk av åpen ild risikabelt.
 
✅ Overnatting i utmark er tillatt i opptil 2 døgn på samme sted. På offentlige badeplasser og parkområder er det ofte lokale forskrifter som gjelder, se etter skilting på området.
 
✅ Det er i utgangspunktet tillatt å fyre bål i perioden 15.september – 15.april. Husk at det likevel kan være forhold som gjør det uforsvarlig å fyre, og at du kan bli holdt ansvarlig ved skogbrann. Er du i tvil skal du la være.
 
❌ Det er forbudt å felle trær uten grunneiers tillatelse.
 
❌ Forsøpling og forurensning i naturen er forbudt. Husk å ta med deg alt i retur. Bidra også gjerne med å ta med deg det du finner av søppel i skogen.
 
❌ Motorferdsel i utmark er forbudt med mindre annet følger av lov.
 
Husk båndtvang av hund i perioden 01.april – 20.august.
 

Du som grunneier: Ser du noen som opptrer uaktsomt med ild, meld straks fra til vedkommende  og varsle eventuelt politiet. Branner som eventuelt oppstår vil bli vurdert opp mot Forskrift om brannforebygging §3 Generelle krav til aktsomhet og vil eventuelt bli politianmeldt.

 
God påske!