Hva er endret i RMP 2020?

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Jordbruk

For søknadsomgangen 2020 er det flere endringer for Regionalt miljøprogram i Oslo og Viken. Blant annet for ordningene; pollinerende soner, tilskudd til fangvekster og gras på arealer utsatt for flom og erosjon.

  • Søknadsomgangen åpner 15. september
  • For pollinerende soner; det er innført et nytt tilskudd til blomsterstriper
  • Tilskudd til fangvekster; nå også etter tidlig høsting av korn
  • Endringer for tilskudd til gras på arealer utsatt for flom og erosjon
    • I områder uten miljøkrav gjelder ordningen nå kun for foretak som er berettiget produksjonstilskudd for minimum 50 daa korn eller andre åpenkulturer i samme søknadsår.
  • Direktesådd høstkorn; tilskuddet gis som en flat sats pr daa

Les mer i veiledningshefte fra Fylkesmannen i Oslo og Viken