Husk søknadsfristen for vårplanting 2020

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Skogbruk


Tilskuddet søkes helst gjennom skogfondssystemet, eller søknad leveres og avtales med skogbruksrådgiver Magnus Korsvold (epost: magnus.korsvold@regionkontorlandbruk.no eller tlf: 91779599).

Videre anbefaler RKL skogeiere å investere i skogen sin. Skogeiere i Lørenskog, Oslo og Rælingen har store beholdninger på skogfondskonto. Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer samt sikre viktige miljøverdier. Planlegg allerede neste års planting, bestill ungskogpleie, og/ eller oppgrader skogsbilveien; alt dette og mer kan skogfond benyttes til.