Høring – forvaltningsmål for elg rådyr og hjort i Lørenskog

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Viltforvaltning

 

Regionkontor landbruk har utarbeidet et forslag til kommunale forvaltningsmål for elg, rådyr og hjort i Lørenskog.  Klima-, økologi- og samferdselsutvalget i Lørenskog kommune har i møtet 5.4.2022 vedtatt å legge dokumentet ut på høring og offentlig ettersyn i 3 uker.

Her kan du laste ned Høringsforslag til forvaltningsmål for elg, rådyr og hjort i Lørenskog for 2022 – 2025

Innspill sendes til post@regionkontorlandbruk.no , eller Regionkontor landbruk PB 417, 1473 Lørenskog

Høringsfristen er 13.05.2022