Høring av landbrukets tiltaksstrategier for Lørenskog, Oslo og Rælingen 2021 – 2024

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Jordbruk, Skogbruk

Landbrukets tiltaksstrategier for Lørenskog, Oslo og Rælingen for perioden 2021 – 2024 er nå ut på høring.

Høringsdokumentene kan lastes ned her:

Innspill og kommentarer sendes til post@regionkontorlandbruk.no

Høringsfrist: 1. oktober 2020