Endelig fastsatte tilskuddssatser for RMP 2019

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Jordbruk

Oppslutningen om Regionalt miljøprogram (RMP) har økt, og som en konsekvens har satsene for 2019 blitt justert noe ned for å tilpasse tildelt ramme for RMP i Oslo og Viken.

For Oslo og Akerhus har satsene på forurensningsordningene blitt redusert med 16 %, mens kulturlandskapssatsene er holdt konstante. Du kan lese mer hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.