En fortelling om urbant landbruk

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Urbant landbruk

Regionkontor Landbruk gjennomførte i 2017 et prosjekt med urbant og bynært landbruk som tema. Agnes Lyche Melvær var prosjektleder. Det ble etablert dyrkingsprosjekter i fire kommuner; Skedsmo, Lørenskog, Nittedal og Rælingen. I Oslo ble det utviklet idéer og planer for fremtidige prosjekter, i samarbeid med lokale aktører. Denne rapporten er fortellingen om disse prosjektene.

En fortelling om urbant landbruk

Vi har også sett på hvordan urbant landbruk kan fungere som virkemiddel for en bærekraftig utvikling, i et miljømessig, sosialt, samfunnsmessig og økonomisk persektiv.

Om urbant landbruk og bærekraft

Landbrukskontoret retter en stor takk til deltakere, samarbeidspartnere og alle som har bidratt med innspill til rapporten!