Landbrukskontoret for Lørenskog, Oslo og Rælingen kommuner

Skrevet av Regionkontor . Publisert i

Regionkontor Landbruk flytter fra Lillestrøm til Lørenskog. Regionkontor Landbruk vil fra 1. januar 2020 være på plass i Lørenskog hus (kulturhus) på Skårer. Regionkontoret vil være et felles landbrukskontor for Oslo, Lørenskog og Rælingen. På grunn av flytting vil det være redusert tilgjengelighet i desember, og nye saker vil ikke bli behandlet før etter nyttår.

Fra nyttår har vi følgende adresser:

Besøksadresse:

Festplassen 1
1473 Lørenskog

 

Postadresse:

Lørenskog kommune

Postboks 304

1471 Lørenskog

 

Hjemmesider:
Vi vil fortsatt ha samme hjemmeside:
https://regionkontorlandbruk.no/

 

E-post:
Vi vil fortsatt ha samme e-postadresse:
post@regionkontorlandbruk.no

 

Vårt telefonnummer blir 67 93 40 00

 

Lurer du på hvor andre tjenester flytter, gå til artikkelen om flytting på Lillestrøm kommune sine hjemmesider.