Typetegninger for hydrotekniske anlegg (i forbindelse med SMIL- og dreneringstilskudd)

Skrevet av Regionkontor . Publisert i

Ved tildeling av tilskudd til SMIL (Spesielle miljøtiltak i jorbruket) og drenering/grøfting vises det til typetegningene under.

Vær oppmerksom på at det er en oppdatering av typetegningene ved ITF Rapport 123/2002 der det legges til krav om bruk av fiberduk.

Når landbrukskontoret er på kontroll av utførte tiltak, så er det disse typetegningene som legges til grunn for godkjenning:

Løsninger for renovering av eldre lukkingsanlegg i landbruket

ITF Rapport – Bedre hydrotekniske løsninger – Nedløpskummer og utløp 123/2002

Typetegninger – Åpne avløp – Sikring

Typetegninger – Lukka avløp

Typetegninger – Lukka avløp – Sikring

Typetegninger – Grøfting – Drenering av oppkomme og drensgrøft

Typetegninger – Inndemmingsanlegg – Jordfyllingsdam