Infoskriv juni 2016

Skrevet av Regionkontor . Publisert i

Infoskriv juni 2016 for Regionkontor landbruk

  • Kulturlandskapsprisen 2016
  • Husk nye krav til plantevernjournal
  • Floghavrebekjempelse
  • SMIL- og dreneringstilskudd
  • Produksjonstilskudd
  • Meldeplikt ved avlingssvikt
  • Prosjekter ved kontoret