Beredskapsplan for landbruk 01.09.2007

Skrevet av Regionkontor . Publisert i

Beredskapsplan 01.09.2007 gjelder Regionkontor landbruk sin rolle ut mot landbruket, og i hvilke situasjoner en tenker seg at RKL kan bistå kommunene ved en krisesituasjon.