Bygdø Kongsgård – årets landbruksprisvinner fra Innovasjon Norge for Oslo

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Landskap og Næring

Forsidefoto: ANNE-LISE REINSFELT / NORSK FOLKEMUSEUM.

Oslo kan igjen glede seg med prisutdeling. Bygdø kongsgård har fått prisen for sitt utrettelige arbeid som utstillingsvindu og formidler av norsk landbruk i bynære strøk. Regiondirektør i Innovasjon Norge Willoch Haugen overrakte prisen til forvalter Jan Tore Sørsdal og hele hans stab.

Gården er i dag økologisk drevet og driver bl.a. med melkeproduksjon og sauehold. De driver 740 daa dyrka jord i sentrum av Oslo. Noen har også sett dyra derfra som beiter i Wyller-løypa i Nordmarka i Oslo. Her på gården kan en bl.a. få kjøpt meieriprodukt og syltetøy. De utallige prosjekter som arrangementer og produktutvikling, gjør gården til en allsidig bedrift. Nyetableringen av Gartneriet er et av de siste store prosjekter som har skapt et sted for arbeidstilrettelegging og hagefaglig formidling i Oslo.

Regionkontor Landbruk og Oslo landbrukskontor ved Knut Samseth overrakte sin gratulasjon i form av en bok til forvalter Jan Tore Sørsdal.

Prisutdelingen skjedde foran fjøsinngang. Så rosende tale har ikke skjedd noen gang på denne trappen, sa Jan Tore Sørsdal.

Det skjer mye i det daglige på tunet. I disse dager installerer de melkerobot i fjøset på Bygdø, mens Dronning Sonja svinger bilen inn til sitt hus på den andre siden av veien.

Landbrukskontoret og Oslo kommune gratulerer med prisen.

Se mer om prisutdelingen:

https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/aktuelle-nyheter—landbruk-og-mat/2020/11/vi-gratulerer-bygdo-kongsgard-med-pris/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/mulighetsomrader/biookonomi/bedriftsutviklingsprisen-i-landbruket-2020/regionale-vinnere/dyster-gard-vinner-bedriftsutviklingsprisen-i-landbruket-i-viken2/