Båndtvang for hund fra 1. april

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Viltforvaltning

Av hensyn til husdyr og vilt er det fra 1. april til og med 20. august båndtvang i hele landet. 

I yngle- og hekketiden kan selv små forstyrrelser være svært ødeleggende for dyrelivet. Hunder skal derfor holdes i bånd i denne perioden. Bestemmelsene om båndtvang er hjemlet i Lov om hundehold § 6, og det er viktig at disse respekteres, ikke bare av hensyn til vilt, men også av hensyn til mennesker, samt tamdyr på beite.

Vi oppfordrer alle hundeeiere til å vise hensyn i båndtvangstiden.