Laster Arrangementer

Kommende Arrangementer › Søknadsfrist

Arrangementer Search and Views Navigation

oktober 2021

Søknadsfrist produksjonstilskudd i jordbruket

15
okt

Søknadsfrist for Del 2 Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid er 15. oktober. Du kan sende inn søknad fra og med telledatoen 1. oktober. Søk elektronisk via altinn.no Vær tidlig ute med å søke, og lever senest innen søknadsfristen 15. oktober Du kan levere søknaden fra og med 1. oktober, som er telledato Du kan endre opplysninger i allerede innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 29. oktober Du…

>Les mer

Søknadsfrist Regionalt miljøtilskudd

15
okt

Søknadsfrist for RMP er 15. oktober. Du kan opprette søknad og begynne å registrere tiltak allerede fra 15. september. Vi anbefaler sterkt å være tidlig ute. Det er mange ordninger å sette seg inn i, og det kan være tidkrevende å registrere alle tiltak i kartløsningen for søknaden. Du kan søke tilskudd til tiltak mot forurensning, for eksempel ingen/utsatt jordarbeiding, fangvekster, grasdekte vannveier eller grasdekte vegetasjonssoner. Du kan søke tilskudd til kulturlandskapstiltak og biologisk mangfold, for eksempel beite, skjøtsel av…

>Les mer

desember 2021

Mentorordningen i landbruket for nye bønder

01
des

Er du ny bonde kan du søke om å få delta i mentorordningen til Norsk Landbruksrådgiving. Mentorordningen i landbruket innebær at du som ny bonde gjør en formell avtale med en erfaren kollega om å være diskusjonspartner i driften gjennom ett år. Tilbudet omfatter alle produksjoner, også Inn på tunet, lokal foredling med mer. For mer info og påmelding gå til Mentorordningen i landbruket Norsk Landbruksrådgiving Søknadsfrist er 1. desember.

>Les mer

Innovasjon Norge

01
des

Søknadsfrister for alle typer investeringer i 2022 er 1. desember 2021. Dette betyr at alle som går med en søknad i magen, nå må sette i gang med å skrive søknad. Søknaden skrives på Innovasjon Norge sine hjemmesider. Dette gjelder både tradisjonelt landbruk og tilleggsnæring. Utviklingsprosjekter (idéavklaring, etablering og bedriftsutvikling) på tilleggsnæringer som for eksempel Inn-på-tunet, kan sendes fra 1. desember 2021, men de har løpende saksinngang så lenge det er midler. Ta kontakt med oss på landbrukskontoret for mer…

>Les mer
+ Eksporter arrangementer