Laster Arrangementer

« Alle aktiviteter

  • Dette event har allerede funnet sted.

Tilskudd til konfliktdempende tiltak mot ulveproblematikken i Lørenskog

  1. mars 2021

Lørenskog kommunen utlyser midler til enkeltpersoner eller organisasjoner i kommunen som har konfliktdempende aktiviteter eller en idé rettet mot ulveproblematikken.

Lørenskog kommune har mottatt kr 958 000 i tilskudd fra Miljødirektoratet, fordi deler av et ulverevir er innenfor kommunens grenser.

Formålet med ordningen er å bidra til konfliktdemping. Lørenskog kommune har vedtatt at kr 750 000 skal gå til undervisningsopplegg for skoleelever om ulv og annet rovvilt. Resterende midler, kr 208 000 lyses nå ut som en tilskuddsordning i kommunen for tiltak som kan gjennomføres i løpet av 2021. Kommunens egne kriterier og krav til søknad er beskrevet under.

Hva kan det søkes om?

Konkrete tiltak i lokalsamfunnet som kommer innbyggerne i Lørenskog direkte til gode og virker positivt anses som konfliktdempende og kan søkes om. Tiltak kan være i form av direkte innkjøp eller i form av kompetanseheving og kunnskapsformidling.

Tildelingskriterier
Søknadene blir prioritert etter følgende tildelingskriterier:
Tiltak som er konfliktdempende
Tiltak som kommer større grupper i lokalsamfunnet til gode
Tiltak som ikke dekkes av andre tilskuddsordninger

Hvem kan søke?
Alle som ønsker å gjennomføre et tiltak i kommunen som er rettet mot formålet i søknadsordningen kan søke.

Hva skal søknaden inneholde?
Beskrivelse av tiltaket
Detaljert kostnadsoverslag
Fremdriftsplan
Beskrivelse av hvordan tiltaket vil virke konfliktdempende og hvem som er målgruppen for tiltaket
Søknad sendes til Lørenskog kommune ved Ingvild Svarstad, ingbre1@lorenskog.kommune.no

Kontakt: Ingvild Svarstad,  ingbre1@lorenskog.kommune.no

Søknadsfrist: 1. mars

Detaljer

Dato:
1. mars 2021
Kategori for Arrangement:
Arrangement Tags:
, , ,