3Q-overvåking av fugler

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Viltforvaltning

Foto: Christian Pedersen/NIBIO

Melding om feltarbeid og fuglekartlegging fra NIBIO:

I forbindelse med programmet for tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap, det såkalte 3Q-programmet, skal Norsk institutt for bioøkonomi i løpet av året utføre feltarbeid i utvalgte områder i RKLs kommuner. Arbeidet gjennomføres på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, Klima og miljødepartementet, Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag.

For mer info, følg denne linken